Lokálka Pňovany - Bezdružice

Aktivity za oživení lokálky z Pňovan do Bezdružic a regionu Konstantinolázeňsko

Úvodem

Na počátku stavby lokálních drah v Čechách ke konci 19. století stála snaha stavitelů a České země pozvednout chudé oblasti českého venkova moderním spojením se světem. Po stu letech se nároky na dopravu změnily, převážnou část přepravy dnes zajišťují automobily. Přesto má železnice velký význam nejen jako poslední souvislejší síť veřejné dopravy, ale také jako krajinotvorný prvek, který přirozeným způsobem a v duchu moderní ekologické dopravy na sebe váže turistické, občanské a podnikatelské aktivity.
Tento moderní trend občanské podpory zachování železnice v pravidelném provozu, zejména v souladu s rozvojem cestovního ruchu v kraji jsme se rozhodli na lokálce do Bezdružic realizovat. Svůj vzor máme v mnohých společensky a ekonomicky úspěšných projektech obnovy lokálních železnic v Rakousku, Německu, Francii a jinde. V Česku jsou nám vzorem Jindřichohradecké úzkokolejky, které se staly skutečným turistickým magnetem kraje a jejich provoz má prokazatelný ekonomický přínos pro region.

Proč pomáháme lokálce do Bezdružic?

Nádherná barokní památka - zámek Trpísty, pomalu vstává ze zkázy.
Lokálka do Bezdružic je jednou z nejpůvabnějších železničních tratí v Česku a vede do kraje který je pro návštěvníky po první návštěvě většinou záležitostí srdce - na celý život. Kraj pod zříceninou hradu Krasíkova sice neohromí velkolepou přírodou či památkami pod ochranou UNESCO, ale nabídne návštěvníkům svěží, klidnou podhorskou krajinu s lesy, poli, loukami, údolími potoků plných života, romantické zříceniny, vesnice s hrázděnými domy a malé poklidné lázně. A do tohoto kraje, od jednoho z hlavních evropských železničních tahů, vede lokálka Pňovany - Konstantinovy Lázně - Bezdružice.
Tak jako většinu regionálních tratí v Česku, i ji po roce 1989 potkal značný útlum osobní a nákladní dopravy. Zcela vážně hrozilo, že provoz na lokálce bude z ekonomických důvodů zastaven. Mikroregionu by to přineslo další dopravní problémy v osobní a nákladní dopravě, ale především by to znamenalo ztrátu obtížně definovatelného "genia loci", který již za celá desetiletí k sobě váže obyvatele a návštěvníky. Budoucnost mikroregionu Konstantinolázeňsko je právě v uváženém cestovním ruchu a bez "genia loci" si nelze prosperitu kulturní ani ekonomickou představit.

Kdo jsme?

Jsme volné seskupení obyvatel a příznivců mikroregionu Konstantinolázeňsko, železničářů a občanských sdružení. Většinu mimořádných parních či motorových vlaků pro výletníky připravilo sdružení Plzeňská dráha, webovou prezentaci lokálky připravují členové Společnosti pro veřejnou dopravu. Zlepšující se služby lokálky pro obyčejné cestující a výletníky na kole jsou výsledkem práce zaměstnanců Českých drah, kulturní aktivity a projekty na zvelebení kraje jsou převážně dílem obyvatel mikroregionu. Nemalou měrou se na jejich podpoře podílí Plzeňský kraj, fondy Evropské unie a místní živnostníci.

Co je naším cílem?

Naším prvotním cílem je fungující lokální železnice, která obyvatelům regionu nabídne jistotu pohodlné dopravy za všedními povinnostmi a návštěvníkům zajímavou formu dopravy za rekreací. Nemalý význam bude mít i funkce kulturně - historická, lokálka by měla fungovat jako originální sezónní skanzen železniční dopravy. To vše hodláme budovat v koordinaci s místním cestovním ruchem, aby byla zajištěna vzájemná výhodnost spolupráce.
Věříme, že se časem oživí poptávka po nákladní železniční dopravě, jako nevhodnější formě přepravy těžkých a rozměrných nákladů. Nemělo by proto dojít k likvidaci potřebné infrastruktury - nákladišť a vleček na trati

Naše aktivity za oživení lokálky Pňovany - Bezdružice

Prvotní aktivity občanského sdružení Plzeňská dráha na této trati se datují rokem 1998, kdy byl poprvé vypraven školní výletní vlak pro děti ze základních škol v Bezdružicích a Konstantinových Lázních. Popularizace lokálky však má kořeny již v osmdesátých letech minulého století, kdy místní železničáři uspořádali několik jízd nostalgických vlaků.
Přejít na rok: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Rok 2009

Tachovský deník, 29. 6. 2009 | Jiří Kohout

Brigádníci upravovali areál nádraží Bezdružice (redakčně kráceno)
Na zvelebení stanice Bezdružice před nadcházející tradiční prázdninovou akcí Bezdružické parní léto, která se zde uskuteční 18. až 19. července a 8. až 9. srpna, pracovali o víkendu dobrovolní brigádníci. Pomáhat přišli na nádraží nejen železničáři, ale také místní občané a příznivci této romantické železnice z celých Čech (více...)
Bezdružické parní léto 2009 již druhým rokem potěšilo příznice staré železnice, místní rekreanty a nemálo zahraničních turistů. Každý ze dvou víkendových termínů akci navštívilo na tisíc výletníků, především rodin s malými dětmi z Plzeňska, Karlovarska, ale i Prahy. Největší obdiv malých návštěvníků směřoval k parní lokomotivě Kafemlejnek a k četnické pátrací skupině v Prahy. Jako ostatně pokaždé, vlakového lupiče Půlpána dostihli a zatkli.
O další zpestření programu se postarali hudební skupiny KV Expres, Švejk DUO Milana Benedikta Karpíška, PAST a taneční skupina Althea. Historický autobus „Ešelka“ vozil zájemce z Bezdružic na výlet do středověkého městečka Úterý a ke kláštěru Teplá. O historii železniční a autobusové dopravy v Plzeňském kraji vypovídaly připravené výstavy. Sobotní večery byly pro organizátory a návštěvníky zpestřeny posezením a tancem před bezdružickou výtopnou.

Bezdružické parní léto 2009. Bezdružické parní léto 2009. Bezdružické parní léto 2009.
Pochod za dostavbu trati. Bezdružické parní léto 2009. Bezdružické parní léto 2009.
Bezdružické parní léto 2009 v hledáčku kamery
Přepadení vlaku
Kafemlejnek v Kokašicích

Rok 2008

Brigáda na lokálce - sobota 28. března
Náplní první brigády v tomto roce mělo být původně sázení zeleně. Končící zima se však ještě nechtěla vzdát tak snadno a studené počasí nedávalo jarnímu pučení šanci. Tak se příznivci lokálky pustili do úprav přerostlých dřevin a celkového úklidu na bezdružickém nádraží. Došlo také na záchranu 24. kilometrovníku, který dříve ležel vyvrácen na okraji svahu, a nyní byl přemístěn na důstojnější místo vlevo od výtopny.
Prořezávání dřevin. Usazování patníku. Motorová pila mírně trucuje.
Večer pak program pokračoval posezením na tradičním místě - v Jitřence v Konstantinových lázních, kde se konalo promítání obrázků z cest našeho kolegy za nejen dopravními zajímavostmi jihovýchodní Asie.
Promítání. Divačky. Přání k narozeninám.
Bezdružické parní léto 2008
Na 800 cestujících svezly parní vlaky vedené lokomotivou 310.072 během prvního ročníku Bezdružického parního léta. To bylo rozloženo na dva víkendy – 19.-20. července a 9.-10. srpna. Během prvního termínu jízd zpestřili program oblíbení četníci a představení divadla JakoHost v Kokašicích. Pochodu na podporu dostavby trati do Teplé v neděli 20. července se zúčastnilo na 80 turistů, jejich dopravu zajistil opět historický autobus ŠL 11 spolku Škoda-Bus Klub. Největším lákadlem během srpnového termínu byl především kvalitně obsazený Coutry Festival v Konstantinových Lázních a vystoupení taneční skupiny Althea. Po oba víkendy si mohli návštěvníci ve stanici Bezdružice prohlédnout výstavku historických vozidel, navštívit železniční muzeum pana Simbartla, povozit se na drezíně a nebo posedět v příjemném venkovním bistru u výtopny.
Bezdružická výtopna v noci. Kokašice. Cestující drezínou.

Slavnosti jablek na vrchu Krasíkov

Jedinečně příjemné odpoledne čekalo v sobotu 4. října na návštěvníky Slavností jablek na vrchu Krasíkov. Soutěž o nejlepší štrúdl, moštování, prodej místních gastronomických specialit, kulturní program, divadlo pro děti a mnohé další všechny příjemně naladilo. Komorně laděnou akci pořádal Mikroregion Konstantinolázeňsko, navštívilo ji na 500 návštěvníků. Část z nich dovezl od Plzně Jablečný expres, vedený historickým motorovým vozem M131.1487.
redakce stránek
Krasíkov Krasíkov Krasíkov

Rok 2007

Od prosince 2006 do ledna 2007 probíhala postupná generální obnova dvou kolejí u výtopny v Bezdružicích, které byly již delší dobu v havarijním stavu. Některé z vytěžených kolejnic pocházely až z roku 1901. Zároveň byla přítomným bagrem provedena planýrka letitého rumiště v prostorách bývalého skladiště uhlí.
Plzeňský deník, 14. 3. 2007 | Jiří Kohout

NÁDRAŽÍ BUDOU HEZČÍ (redakčně kráceno)
Lepší prostředí na venkovských zastávkách a nádražích, to je cílem iniciativy několika subjektů, jejichž zástupci si vlakem projeli železniční trať Pňovany - Bezdružice. Právě tato trať se stane v rámci republiky pilotním projektem (více...)
Brigáda na lokálce
Údolí říčky Hadovky a Studánka lásky patří k vyhledávaným cílům vycházek lázeňských hostů a turistů. Proto vzniknul nápad na novou naučnou stezku, již čtvrtou v regionu. Jedno z informačních zastavení věnované historii místa bylo naplánováno u mostu lokálky přes Hadovku. Most však bylo nutné zbavit přerůstající přestárlé vegetace.
Příznivci lokálky se sešli k potřebné brigádě v nevlídnou deštivou sobotu 24. března 2007. Rozehřáli jsme se až večer při společném posezení v restauraci Jitřenka v Konstantinových Lázních. Hodování jsme si zpestřili promítáním historických obrázků z lokálky a z našich cest po Evropě. Protože se vše nestihlo dočistit, dali jsme si sraz na Hadovce ještě o týden později. Za jarního příjemného počasí byla práce rychle hotová.
Most na Hadovce před odstraněním vegetace - rok 2001. Prší, ale poctivě pracujeme a těšíme se na večer. Již za příjemného počasí uklízíme.
Nová naučná stezka Ke Studánce lásky o délce 8 km byla slavnostně otevřena 9.června 2007. Z Plzně do Konstantinových Lázní přijel plně obsazený protokolární vlak vedený motorovým vozem M131.1487.
Malá oslava výročí 10. let občanského sdružení Plzeňská dráha se uskutečnila na nádraží v Bezdružicích     14.-15. července 2007. Ve výtopně si účastníci oslav mohli prohlédnout výstavu fotografií z historie činnosti sdružení. Při té příležitosti došlo také ke zprovoznění repliky vodního jeřábu před výtopnou. V neděli 15. července byl opět zorganizován pochod za dostavbu trati Bezdružice - Teplá. Po oba dny jezdily v této trase také historické autobusy Škoda - Bus klubu.

Rok 2006

Na jaře 2006 byla pokládkou dlažby dokončena rekonstrukce stanice Kokašice. Z důvodu příprav letních akcí byly pořádány brigády přátel lokálky na úklidu stanice Bezdružice a Kokašice.
Prořezávka náletové vegetace ve stanici Bezdružice. Foto: Míra Klas (08. 04. 2006) Prořezávka náletové vegetace ve stanici Bezdružice. Foto: Míra Klas (08. 04. 2006) Likvidace nepotřebných zahrádkářských kůlniček, které celá léta hyzdily okolí depa v Bezdružicích.  Foto: Míra Klas (08. 04. 2006)
Počátkem června bylo zprovozněno v Kulturním domě Konstantinovy Lázně Infocentrum Konstantinolázeňska. O víkendu 15. - 16. července proběhl velmi úspěšný Návrat do třicátých let minulého století na trati Pňovany - Bezdružice. Těchto netradičných oslav 105. let trati navštívilo několik tisíc návštěvníků.
Regionální mutace MF Dnes, 28. 7. 2006 (str. 2) | EVA BARBORKOVÁ

Lije z nás i v kryptě, říkají lidé, kteří pomáhají Švamberku
Krasíkov - Je krátce po desáté. Na vrch Krasíkov u Konstantinových Lázní nemilosrdně praží slunce. Ze sklepení hradu Švamberk se ozývají hlasy (více...)
V polovině srpna 2006 byla zprovozněna půjčovna jízdních kol ČD v Informačním centru Konstantinovy Lázně. Pro půjčovnu bylo pořízeno 10 nových moderních kol s kompletním vybavením (lepení, pumpičky, helmy). Kolo je možné přepravovat vlakem na vybraných tratích Plzeňského kraje zdarma a lze ho vrátit i na následujících stanicích: Plzeň hl. n., Kaznějov, Rokycany, Nepomuk.
V druhé polovině roku 2006 se rozeběhly naplno stavební práce na modernizaci stanice Pňovany, která dostane nová ostrovní nástupiště a podchod. Zároveň probíhá intenzivní stavební činnost na zdvoukolejnění úseku Pňovany - Plzeň, v rámci výstavby tzv. III. koridoru. V červnu 2007 bude otevřena v tomto úseku nová zastávka Plzeň, Zadní Skvrňany. Časté výluky na trati spojené s NAD však mají negativní dopad na kvalitu cestování a dodržování jízdního řádu na hlavní trati a lokálce.
Regionální mutace MF Dnes, 9. 10. 2006 (str. 2) | VERONIKA NĚMCOVÁ

Hospodyňky pekly co nejlepší štrúdly - Soutěžní klání na Ovčím vrchu vyhrálo pečivo od starostky Olbramova
Kokašice - Domácí jablečný štrúdl a jablečný mošt mohli v sobotu ochutnat návštěvníci tradiční Slavnosti jablek na Ovčím vrchu u Kokašic, v blízkosti Konstantinových Lázní (více...)
Modernizací prošel v listopadu turnusový motorový vůz 810.306, původní koženkové lavice dostaly plyšový potah, zádová část lavic je zcela nová s podhlavníky.

Rok 2005

V roce 2005 opět proběhly květnové jízdy parního vlaku z Bezdružic do Pňovan a zpět. I přes nepříznivé počasí si jízdy našly dostatek cestujících.
Při příležitosti otevření sítě turistických cyklotras v mikroregionu, byl vypraven pro cyklisty 23. května zvláštní výletní vlak.
Další výletní vlak pro účastníky otevření naučné stezky Ovčí vrch byl vypraven z Plzně do Konstantinových Lázní dne 17. září. Mezi cestujícími bylo mnoho zahraničních studentů Západočeské univerzity.
Prořezávka náletové vegetace ve stanici Bezdružice během brigády.  Foto: Jirka Šplíchal  (22. 10 2005) Stromky a větve z prořezávky skončily v ohni, který v říjnovém ránu alespoň na chvíli zahnal dotěravý chlad. Foto: Jirka Šplíchal  (22. 10 2005) Za nádherného říjnového počasí vznikla společná fotka prořezávkového komanda. Foto: Jirka Šplíchal  (22. 10 2005)
Na podzim proběhlo několik brigád příznivců lokálky na úpravách bezdružického nádraží a zabezpečení vyhořelého skladiště, kde se předpokládá zřízení minimuzea lokálky. České dráhy dokončily částečnou opravu nádražní budovy v Konstantinových Lázních a byla zahájena generální oprava nádraží v Kokašicích.
Na záměr prodloužení lokálky z Bezdružic do Teplé, které přinese spojení s Karlovými Vary, byla zpracována studenty Dopravní fakulty Pardubice studie.
MF Dnes, 03. 10. 2005 (str. 2) | Iva Hosmanová

Sháněli jablka, aby je mohli oslavit
Krasíkovská slavnost měla úspěch, navzdory počasí i slabé úrodě jablek I přes nepřízeň počasí vyšplhaly v sobotu na vrch Krasíkov u Kokašic na Tachovsku tři stovky lidí (více...)

Rok 2004

Nádherné jarní počasí počátkem května roku 2004 doprovázely jízdy parního vlaku okolím Bezdružic během Floriánské pouti v Bezdružicích. Program zpestřila vystoupení příznivců vojenské historie, kteří předvedli i fingované přepadení vlaku v údolí blízko Pramene lásky.
Jarní pampelišky a parní vlak ve stanici Cebiv. Foto: Jirka Šplíchal Bezdružice - pózování ostrostřelců.  Foto: Jirka Šplíchal Nástup C.k. vojska před nástupem do parního vlaku směr vojenské manévry v údolí Hadovky. Foto: Jirka Šplíchal
Tento rok přinesl mikroregionu Konstantinolázeňsko významnou novinku - otevření zámku v Bezdružicích pro veřejnost. K této události byl vypraven 15. května z Plzně zvláštní vlak vedený parní lokomotivou 423.009. Zcela zaplněnou soupravou přicestovalo do Bezdružic přes 400 návštěvníků. V létě se konal opět turistický pochod z Teplé do Bezdružic, účastníků bylo zase o něco více.
Další výletní vlak zavítal na lokálku v září téhož roku při příležitosti Slavností jablek na hradě Krasíkov. Místními občany připravený kulturní program a soutěž o nejlepší štrúdl místních hospodyněk přilákal na hrad velké množství lidí, včetně představitelů kraje.
Díky aktivitám Plzeňské dráhy a vstřícnému postoji Českých drah byla zahájena generální oprava nádražní budovy v Bezdružicích, včetně zásadní modernizace hygienického zařízení, sloužícího účastníkům kulturních akcí. Zcela novou službu v rámci Českých drah nabídla lokálka v podobě zavedení "vlakového taxi" v úseku Bezdružice - Konstantinovy Lázně. Zájemce si může telefonicky objednat zvláštní vlak v tomto úseku, po zakoupení stanoveného minimálního množství jízdenek.

Rok 2003

Den lokálky - tak se oficiálně jmenovaly květnové parní jízdy na lokálce v roce 2003. Kromě malé výstavy železniční techniky v Bezdružicích měly oslavy Dne lokálky druhé centrum - v bývalé stanici Konstantinovy Lázně, v dnešních Kokašicích. Zde byla k vidění výstava fotografií kraje od J. Bízka a výstava Společnosti pro veřejnou dopravu. Zvláštní vlak byl vypraven 12. července na Slavnosti piva v Bezdružicích. Na druhý den byl pořádán pochod z Teplé do Bezdružic po trase plánované dostavby lokálky. Zúčastnilo se ho několik desítek spokojených účastníků.
Setkání parního vlaku a pravidelného motorového během Dne lokálky ve stanici Cebiv. Foto: Míra Klas (03. 05. 2003) Zvláštní motorový vlak do Bezdružic na Pivní slavnosti.  Foto: Míra Klas (12. 07. 2003) Účastníci pochodu z Teplé do Bezdružic. Foto: Míra Klas (13. 07. 2003)
Služby lokálky se podařilo v tomto roce rozšířit o nabídku garantovaných spojů se zařazeným přípojným vozem, upraveným pro přepravu jízdních kol.

Rok 2002

Na počátek turistické sezóny 2002 byly směrovány květnové jízdy parního vlaku s lokomotivou 310.072, které přilákaly velké množství zájemců o svezení. V létě se podařilo reprízovat nečekaně úspěšný pochod z Teplé do Bezdružic za podporu záměru výstavby trati.
MF Dnes, 11. 10. 2002 (str. 3) | (kos)

Spolek přátel drah zve na výlet Bezdružickem
Mnoho možností k výletům pěšky i na kole nabízí krásná krajina Bezdružicka, jedna z nejhezčích v Plzeňském kraji. Také proto je zítra cílovou zastávku vlaku, který pro turisty a cykloturisty vypravuje Spolek přátel místních drah (více...)

Rok 2001

Významným počinem byly úspěšné oslavy výročí 100 let od otevření provozu na lokálce, které proběhly 13 - 15. července 2001. Oslav se zúčastnilo velké množství návštěvníků včetně těch zahraničních. Jízdy historických parních vlaků doplnil bohatý kulturní program v podobě pouti a pivních slavností na náměstí v Bezdružicích. Důstojné a povedené oslavy kulatého výročí lokálky doplnily články v tisku a na Internetu se objevila první verze stránek o lokálce. Před oslavami proběhla oprava průčelí nádražní budovy v Bezdružicích.
Mediálně byla také prezentována myšlenka dostavby železničního spojení z Bezdružic do Teplé. Jednoduchou studii tohoto spojení zpracoval ing. Kalčík. Pro podporu tohoto záměru se vydali první účastníci pochodu z Teplé do Bezdružic na pouť krajem, kudy by železniční spojení mělo vést.
Přejít na rok: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 5. 5. 2006, aktualizace 12. 2. 2012